Źrodła wód lecznicznych i wydobycie

Ukształtowanie terenu Sądecczyzny, gdzie leży Szczawa, stanowi dogodne warunki dla występowania wód leczniczych. Budowa geologiczna terenu pozwala na wyznaczenie dwóch stref, w których obrębie występują wody o różnym składzie chemicznym. Jedna ze stref zarezerwowana jest dla złóż nasyconych wodorowęglem -chlorkowo-sodowym. To właśnie tutaj...

Wody o minerałach jodkowych i borowych czerpie się z ujęć HannaDziedzilla oraz z głębokiego ujęcia Szczawa I i Szczawa II. Ich wartość podkreśla fakt, iż wody te są zasilane przez śladowe ilości wód infiltracyjnych, co pozwala na utrzymanie w naturalnych warunkach stabilnego składu chemicznego.

Charakterystyka składu chemicznego ujęć wodnych wskazuje na bardzo bogaty obszar wydobycia. Źródła naszych wód leczniczych należą do wód swoistych typu szczawy. Są to szczawy wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowo, jodkowe [HCO3-Cl-Na, (CO2, I)]. Charakteryzują się zróżnicowaną zawartością substancji mineralnych. Hanna i Dziedzilla to źródła położone blisko siebie. Mimo to mineralizacja Hanny - 7331,90 mg/l jest nieco większa niż Dziedzilli - 5703,10 mg/l. Dużo wyższy stopień mineralizacji mają wody Szczawa I - 17133,90 mg/l oraz Szczawa II - 18038,60 mg/l. Warto podkreślić, że nasze wody lecznicze zawierają naturalny dwutlenek węgla który gwarantuje stabilność składu mineralnego.


Projekty UE