Zapytania ofertowe - dokumentacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.2.1/2020 z dnia 02.06.2020 r.

W związku z realizacją projektu pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnego odświeżacza powietrza na bazie wody leczniczej” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, przedsiębiorstwo Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. sp.k. ogłasza, zgodnie z rozeznaniem rynku, postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie kompleksowych badań fizykochemicznych (dwukrotnie) i radiologicznych 5 próbek wód leczniczych (wraz z ich pobraniem).

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonej dokumentacji.

Zapytanie-ofertowe-3_121_2020.pdf

Zal-1-Formularz-ofertowy-analiza-fizykochemiczna.docx

Zal-2-Oswiadczenia-analiza-fizykochemiczna.docx

Pytania i wyjaśnienia 05-06-2020.pdf

Informacja-o-wyniku-postepowania-nr-3_1.2.1_2020.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2.1/2020 z dnia 21.02.2020 r.

W związku z realizacją projektu pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnego odświeżacza powietrza na bazie wody leczniczej”, planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, przedsiębiorstwo Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. sp.k. ogłasza, zgodnie z rozeznaniem rynku, postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie badań mikrobiologicznych.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonej dokumentacji.

Zał- 1- Formularz ofertowy - mikrobiologia.docx

Zał. 2- oświadczenia - mikrobiologia.docx

Zapytanie ofertowe mikrobiologia.pdf

Pytania i wyjaśnienia 24.02.2020.pdf

Informacje o wyniku postępowania - mikrobiologia.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2.1/2019 z dnia 10.09.2019 r.

W związku z realizacją projektu pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnego odświeżacza powietrza na bazie wody leczniczej”, planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, przedsiębiorstwo Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. sp.k. ogłasza, zgodnie z rozeznaniem rynku, postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie kompleksowych badań fizykochemicznych (dwukrotnie) i radiologicznych 5 próbek wód leczniczych (wraz z ich pobraniem).

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonej dokumentacji.

Zapytanie ofertowe nr 2.pdf

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

Zalacznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań.docx

Zalacznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx

Pytania i wyjaśnienia 16.09.2019.pdf

Informacje o wyniku postępowania.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2.1/2019 z dnia 22.08.2019 r.

W związku z realizacją projektu pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnego odświeżacza powietrza na bazie wody leczniczej”, planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, przedsiębiorstwo Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. sp.k. ogłasza, zgodnie z rozeznaniem rynku, postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie kompleksowych badań fizykochemicznych (dwukrotnie) i radiologicznych 5 próbek wód leczniczych (wraz z ich pobraniem).

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonej dokumentacji.

Zapytanie ofertowe nr 1.pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiazań.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunkow.docx

Pytania i wyjaśnienia 27.08.2019.pdf

Pytania i wyjaśnienia 28.08.2019.pdf

Informacje o wyniku postępowania.pdf


Projekty UE