ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2.1/2019 z dnia 10.09.2019 r.

W związku z realizacją projektu pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnego odświeżacza powietrza na bazie wody leczniczej”, planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, przedsiębiorstwo Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. sp.k. ogłasza, zgodnie z rozeznaniem rynku, postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie kompleksowych badań fizykochemicznych (dwukrotnie) i radiologicznych 5 próbek wód leczniczych (wraz z ich pobraniem).

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonej dokumentacji.

Zapytanie ofertowe nr 2.pdf

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

Zalacznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań.docx

Zalacznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx

Pytania i wyjaśnienia 16.09.2019.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2.1/2019 z dnia 22.08.2019 r.

W związku z realizacją projektu pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnego odświeżacza powietrza na bazie wody leczniczej”, planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, przedsiębiorstwo Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. sp.k. ogłasza, zgodnie z rozeznaniem rynku, postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie kompleksowych badań fizykochemicznych (dwukrotnie) i radiologicznych 5 próbek wód leczniczych (wraz z ich pobraniem).

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonej dokumentacji.

Zapytanie ofertowe nr 1.pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiazań.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunkow.docx

Pytania i wyjaśnienia 27.08.2019.pdf

Pytania i wyjaśnienia 28.08.2019.pdf

Informacje o wyniku postępowania.pdf


Projekty UE