Projekt UE - Dotacja z Unii Europejskiej

Przedsiębiorstwo Polskie Wody Lecznicze sp. z o.o. sp.k. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu:

 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Polskie Wody Lecznicze Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółka komandytowa"
Cele projektu:

Wartość dofinansowania: 83 825,73 PLN

Fundusze Europejskie

Firma Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt pn. „Wdrożenie działań eksportowych wynikających ze strategii działalności międzynarodowej firmy Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. sp.k., w celu rozpoczęcia eksportu produktów na rynki docelowe tj. rynek niemiecki i szwedzki”.

Celem Projektu jest rozwój firmy Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. sp.k. poprzez rozpoczęcie działalności eksportowej przedsiębiorstwa na rynku niemieckim i szwedzkim. W ramach realizacji przedmiotowego projektu przedsiębiorstwo weźmie udział w charakterze Wystawcy w wybranych targach na wskazanych rynkach perspektywicznych.

Całkowita wartość Projektu wynosi 429 475,36 zł, w tym wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 389 156,36 zł, a wartość dofinansowania 194 578,18 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 194 578,18 zł.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2018 roku do 31 marca 2020 r.

Projekty UE

"Przedsiębiorstwo Polskie Wody Lecznicze sp. z o.o. sp.k. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw.

Tytuł projektu:

 „Opracowanie innowacyjnego odświeżacza powietrza na bazie wody leczniczej”

Cele projektu:

 Głównym celem projektu jest opracowanie odświeżacza powietrza na bazie wody leczniczej.

Planowane efekty:

 Efektem realizacji prac badawczo-rozwojowych wskazanych w projekcie będzie innowacyjny produkt charakteryzujący się nowością w skali rynku polskiego.

Wartość projektu: 558 549,10 PLN

Wartość dofinansowania: 374 805,39 PLN"


Projekty UE