W dobie pandemii korona wirusa należy wprowadzić dobre praktyki które pomogą nam ustrzec się, bądź przyjemniej zmniejszą ryzyko zarażenia wirusami.
Projekty UE