SZCZEGÓLNIE BOGATA BUDOWA GEOLOGICZNA

ŹRÓDŁO WYDOBYCIA


Ukształtowanie terenu Sądecczyzny, gdzie leży Szczawa, stanowi dogodne warunki dla występowania wód leczniczych. Budowa geologiczna terenu pozwala na wyznaczenie dwóch stref, w których obrębie występują wody o różnym składzie chemicznym. Jedna ze stref zarezerwowana jest dla złóż nasyconych wodorowęglem -chlorkowo-sodowym. To właśnie tutaj...

Wody o minerałach jodkowych i borowych czerpie się z ujęć Hanna i Dziedzilla oraz z głębokiego ujęcia Szczawa I. Ich wartość podkreśla fakt, iż wody te, są zasilane przez śladowe ilości wód infiltracyjnych, co pozwala na utrzymanie w naturalnych warunkach stabilnego składu chemicznego.

Charakterystyka składu chemicznego ujęć wodnych wskazuje na bardzo bogaty obszar wydobycia. Źródła Dziedzilla i Hanna to szczawy wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowo, jodkowe, z tym, że żródło Dziedzilla – to szczawa chlorkowa typu HCO3-Cl-Na, Br, J, HBO2, CO2 mineralizacji 5g/dm3. Źródła Hanna i Dziedzilla charakteryzują się podobnym składem chemicznym, jednak Dziedzilla posiada większą mineralizację wynoszącą 11,4g/dm3. Szczawa I natomiast, to szczawy chlorkowe typu HCO3-Cl-Na, Ba, Mg, Li, Fe, CO2 charakteryzujące się wodami o wysokiej mineralizacji wynoszącej 20,9 g/dm3.

DLACZEGO TAKIE NIEZWYKŁE?

Lecznicze działanie naszych wód polega głównie na neutralizacji kwasu solnego w żołądku i hamowaniu czynności wydzielniczej. Szczególnie więc polecane są osobom cierpiącym na nadkwasotę. Wody te mają również właściwości przeciwzapalne, odczulające, działają pobudzająco na wydzielanie żółci, alkalizują mocz oraz pobudzają przemianę materii w przypadkach otyłości, wykazują korzystne działanie w chorobie dny moczanowej i cukrzycy.

Dowiedz się więcej w artykule.

O źródłach mineralnych z okolic Szczawy wspominał już w XV wieku Jan Długosz. Dopiero w XVIII wieku złoża odkryte przez Stanisława Staszica zostały opisane przez Baltazara Hacquet’a z Uniwersytetu Lwowskiego. Historia do dzisiejszego dnia...

Dowiedz się więcej w artykule.
WODY LECZNICZE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W WARUNKACH DOMOWYCH. PRZEZNACZONE DLA OSÓB W KAŻDYM WIEKU ZARÓWNO U DZIECI, DOROSŁYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH.